Artsen
Mochten er zich bijzonderheden voordoen in de loop van de behandeling dan neem ik direct contact op met de behandelend huisarts of specialist. Na de behandeling wordt de evaluatie van de behandeling teruggerapporteerd aan de verwijzer.

Paramedische disciplines
De praktijk maakt deel uit van het paramedisch platform ‘Van Top tot Teen’ waardoor de lijnen bij doorverwijzen – indien nodig – kort zijn.

Thuiszorg
Ingeval van een multipele zorgvraag bij verzorging van een cliënt aan huis is samenwerking met de thuiszorg een noodzaak om u het beste te kunnen bijstaan. Weten hoe de wegen lopen binnen de ketenzorg is een vereiste. Ik heb reeds de nodige ervaring met deze ketenzorg en kan u hierbij dus helpen.

Fitnesscentrum
Indien bij uw behandeling blijkt dat uitgebreidere training nodig is, zoals in een fitnesscentrum, kan de praktijk gebruikmaken van de accomodatie van De Hispohal. U traint dan onder mijn directe supervisie.

Oedeemtherapie
Corinne Wouters is verbonden aan de praktijk als geregistreerd oedeemtherapeut.